Пн-Пт: 09:00-17:00

НАВЧАЄМОСЯ РАЗОМ!  МИ – ІНТЕЛЕКТ УКРАЇНИ!

ГАРЯЧА ЛІНІЯ (загальні та методичні питання):
Початкова школа: 099-00-218-59    ЗВОРОТНИЙ ДЗВІНОК    Старша школа: 067-17-692-97

Залишайте Ваші запитання, відгуки та пропозиції

 

ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ: 

Загальні питання

З якого часу в Україні функціонує науково-педагогічний проєкт «Інтелект України»?

Науково-педагогічний проєкт «Інтелект України» функціонує в Україні з 2008 року.

На яких рівнях загальної середньої освіти реалізується науково-педагогічний проєкт «Інтелект України»?

Науково-педагогічний проєкт «Інтелект України» реалізується в закладах дошкільної освіти та в 1–11 класах закладів загальної середньої освіти.

Чи складали ЗНО випускники проєктних класів? Якщо так, то які їхні результати?

Так, 2019 року учні проєктних класів уперше складали ЗНО. Результати ЗНО випускників проєктних класів майже у 2 рази кращі, ніж у тих випускників, які не навчалися за проєктом.

Наприклад, результати учнів КЗ «Харківська гімназія № 169 Харківської міськради Харківської області» у ЗНО-2019 такі: з усіх предметів в сумі — у рейтингу шкіл України з 9015 закладів загальної середньої освіти ХГ № 169 посіла 42 місце, у рейтингу шкіл м. Харкова з 186 закладів гімназія посіла 2 місце, а в рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів Шевченківського району м. Харкова гімназія посіла 1 місце.

Рейтинг закладів загальної середньої освіти м. Харкова за результатами ЗНО 2019 року

Назва ЗЗСО

Місце серед ЗЗСО  м. Харкова

Місце серед закладів освіти України

Бал ЗНО-2019

% випускників, які склали тести ЗНО

КЗ «Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міської ради Харківської області»

1

9

181.2 

100

КЗ «Харківська гімназія № 169 Харківської міської ради Харківської області»

2

42

174.0

100

КЗ «Харківська гімназія № 6 «Маріїнська гімназія» Харківської міської ради Харківської області»

3

44

173.9

100

Чи має науково-педагогічний проєкт «Інтелект України» всю необхідну нормативну базу?

Проєкт має всю необхідну нормативну базу для початкової, базової і профільної школи. Затверджені Типові навчальні плани для початкової (1–4 класи) та базової (5–9 класи) школи, а також експериментальний навчальний план профільної (10–11 класи) школи, порядок функціонування проєктних класів і організації в них освітнього процесу, а також грифи (тобто дозволи на використання) усіх навчально-методичних комплектів до предметів, що викладаються за Проєктом. У зошитах з друкованою основою грифи розміщено на зворотному боці обкладинки. 

Чи можна розпочинати навчання дитини / класного колективу дітей за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» не з першого класу?

Як правило, навчання за проєктом «Інтелект України» розпочинається з першого класу. Але в поодиноких випадках можливий перехід дитини / класу до навчання за освітньою програмою науково-педагогічного проєкту «Інтелект України».

У кожному індивідуальному випадку рішення приймає адміністрація закладу загальної середньої освіти. Якщо бажання перейти до навчання за освітньою програмою висловили батьки цілого класу, то адміністрація закладу загальної середньої освіти має погодити своє рішення з керівництвом проєкту.

(Для отримання більш детальної інформації зверніться до юрисконсульта проєкту. Контактні телефони наведено внизу сторінок на офіційному сайті проєкту) 

Яка кількість учнів має бути в проєктному класі?

Наповнюваність проєктних класів регламентується Законом України «Про повну загальну середню освіту», розділ ІІІ «Освітній процес», ст.12, п. 2. («Кількість учнів у класі … державного, комунального закладу освіти не може становити менше 5 учнів та більше: 24 учнів, які здобувають початкову освіту; 30 учнів, які здобувають базову чи профільну середню освіту»). 

Де можна ознайомитися з календарним плануванням, навчальними програмами та методичними рекомендаціями з предметів?

Навчальні програмами до предметів, календарне планування та методичні рекомендації з предметів можна знайти на сайті «Інтелект України», розділ «освітянам», підрозділ «методична документація». 

Де можна дізнатися, які школи в населеному пункті працюють за науково-педагогічним проєктом «Інтелект України»?

Інформація розміщена на сайті НПП «Інтелект України» на інтерактивній карті України. 

Чи є науково-педагогічний проєкт «Інтелект України» альтернативою Нової української школи?

Категорично ні. Освітня програма початкової школи (1–4 класи) науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» є однією з 10 освітніх програм, які реалізують Концепцію «Нова українська школа». 

Чи контролює проєкт належну роботу вчителів, які працюють за матеріалами «Інтелект України»?

Учитель проєктного класу обов’язково проходить спеціальну підготовку до роботи в проєкті. отримує сертифікат / свідоцтво. Внутрішній контроль за якістю викладання здійснює адміністрація навчального закладу, де працює вчитель. Методична служба проєкту відстежує належну роботу вчителя (презентаційні уроки, участь у семінарах, обговорення технологічних питань — на творчих зустрічах, на майстер-класах тощо). 

Чим відрізняється проєкт «Інтелект України» від інших освітніх програм?

1) У проєкті зміст освіти визначається на засадах STEM-освіти, що характеризується збільшенням годин (порівняно з іншими освітніми програмами) і поглибленим вивченням математики, фізики, хімії, географії, біології та іноземних мов.

2) Використанням високоефективних технологій навчання, що дозволяє учням засвоювати навчальний матеріал на високому рівні. 

Технології Проєкту

Що таке технологія формування ключових компетентностей і як вона реалізується на уроках у проєктних класах?

Під ключовими розуміємо компетентності, що виявляються в здатності людини до ефективної життєдіяльності в усіх сферах людського буття. Як органічно взаємопов’язані складові будь-якої компетентності розглядаємо ставлення та цінності, знання; інтелектуальні та практичні вміння й навички. До ключових відносимо такі компетентності: вільне володіння державною мовою; здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами; математичну компетентність; компетентності в галузі природничих наук, техніки і технологій; інноваційність; екологічну компетентність; інформаційно-комунікаційну компетентність; навчання протягом життя; громадянські та соціальні компетентності; культурну компетентність; підприємливість і фінансову грамотність (Закон України «Про освіту», статті 1, 12).

Формування ключових компетентностей у проєктних 1–11-х класах здійснюється під час реалізації принципу ціннісного насичення кожного уроку, ранкових зустрічах (1–3 класи), навчальних предметах «Навчаємося разом» (4–6 класи), «Основи самоменеджменту» (7–8 класи).

Які здоров’язбережувальні технології використовують у проєкті?

Хвилинки релаксації, вправи для збереження зору, нейробіка, фізкультхвилинки, танцювальні хвилинки. Ці вправи є обов’язковою та невід’ємною частиною кожного уроку в проєкті, оскільки збереження та зміцнення здоров’я учнів, формування позитивного мислення, розвиток емоційного інтелекту є найвищою цінністю для всіх педагогічних працівників, які беруть участь у створенні та реалізації освітньої програми проєкту.

Що таке технологія забезпечення наступності між рівнями освіти?

Технологія забезпечення наступності між рівнями освіти — це технологія, спрямована на пропедевтику шкільної неуспішності учнів 5–11 класів із таких традиційно складних для них предметів, як математика, фізика, хімія, біологія та географія, а також на їх підготовку до успішного складання ЗНО в процесі вивчення тем, що входять до нього, починаючи з 5-го класу.

Що таке технологія збагачення освітнього процесу?

Технологія збагачення освітнього процесу — це технологія, метою якої є розвиток в учнів сприйняття, пам’яті, уяви, творчого й критичного мислення, уваги, мотивації до пізнання. У традиційній педагогіці існує думка, що дидактичний потенціал уроку є достатнім для їх удосконалення.

Автори освітньої системи проєкту вважають дану точку зору дискусійною. Вони наполягають на тому, що на кожному уроці необхідно цілеспрямовано розвивати означені якості за допомогою спеціальних тренінгів і вправ.

Результати є досить переконливими. Учні проєктних класів мають потужну пам’ять, розвинені інтелект і здатність до творчості, їм подобається навчатися тощо.

Що таке технологія повного засвоєння навчальних одиниць? Чому її необхідно застосовувати?

Технологія повного засвоєння навчальних одиниць — це технологія, що дозволяє їх розуміти та запам’ятати на роки.

Етапи реалізації технології: Перший урок. Робота над навчальною одиницею на рівні розуміння; чотирикратне повторення навчальної одиниці під час виконання різноманітних вправ репродуктивного рівня.

Другий–четвертий уроки. Відпрацювання навчальної одиниці за рівнями таксономії Блума; робота з картою знань, інтелект-картою. Робота з картою знань та інтелект-картою, виконання різноманітних вправ за рівнями таксономії Блума з інтервалом у 2 місяці.

Що таке раціональне читання? Чому необхідно вчити учнів раціонально читати? Якими є результати опанування учнями технології раціонального читання?

Раціональне читання — це швидке суцільне читання тексту з майже 100% розумінням і запам’ятовуванням прочитаного. Ученими доведено, що на успішність учнів впливає понад 100 факторів, але найвагомішим із них є сформованість у здобувачів освіти навичок раціонального читання.

У проєкті створена система формування в учнів навичок читання рядками, розуміння та запам’ятовування прочитаного, яка є унікальною; вона не застосовується в жодній іншій освітній програмі.

Результати опанування учнями технологією раціонального читання: учні проєктних класів читають навчальний матеріал зі швидкістю понад 150 слів/хв. (ця швидкість, за результатами досліджень науковців, як правило, надає можливість здобувачам освіти 5–11 класів навчатися на відмінно), розуміючи його та запам’ятовуючи з першого разу.

Що таке технологія ціннісного насичення кожного уроку?

Технологія ціннісного насичення кожного уроку (автор — Іван Дмитрович Бех) — це технологія, метою якої є ціннісно-емоційне виховання учнів. Вона передбачає проведення на уроках хвилинок релаксації, танцювальних хвилинок, афірмацій патріотичної, культурознавчої, гуманістичної спрямованості тощо.

Початкова школа

Як відкрити перший клас за науково-педагогічним проєктом «Інтелект України»?

Крок 1. Якщо кількість батьків, які бажають навчати дітей за науково-педагогічним проєктом «Інтелект України», є достатньою для відкриття проєктного класу, то необхідно провести засідання педагогічної ради й оформити протокол.

Нормативні підстави. За Законом України «Про освіту» заклад освіти має право обирати освітню/освітні програму/програми для використання. Рішення про використання закладом освіти освітньої програми, розробленої на основі типової освітньої програми або іншої освітньої програми, приймається педагогічною радою закладу освіти та затверджується його керівником.

Крок 2. Провести батьківські збори та оформити їх протокол. (Протокол підписують УСІ батьки класу).

Крок 3. Зібрати заяви батьків на ім’я директора ЗЗСО.

Зразок заяви.

   

Директору ЗЗСО №111

П.І.П батьків

  ЗАЯВА  

      Я, П.І.П батько та/або мати прошу організувати для мого сина/доньки П.І, учня/учениці 1-а класу навчання за освітньою програмою науково-педагогічного проєкту «Інтелект України».

      З умовами навчання за освітньою програмою науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» ознайомлена/ознайомлений, згодна/згодний.

Дата   Підпис

 

Крок 4. Зв’язатися з фінансовим консультантом вашого регіону.

Якщо приєднатися хоче приватна школа — то з юрисконсультом проєкту.

(Контактні телефони наведено внизу сторінок на офіційному сайті проєкту)

Крок 5. На сайті в розділі Документи завантажити Інформативну заявку, заповнити та відправити на пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. і вам надішлють пакет документів для заповнення.

Чи передбачені домашні завдання для учнів перших проєктних класів?

Згідно з діючою нормативною базою в першому класі домашні завдання не задаються. До навчально-методичних комплектів для учнів 1-го класу входять зошити для тренувальних завдань. Батьки, якщо мають бажання, можуть використовувати ці зошити для занять із дитиною з метою її розвитку.

Які предмети початкової школи викладаються за науково-педагогічним проєктом «Інтелект України»?

1–3 класи: українська мова, математика, «Я пізнаю світ». 4 класи: українська мова, читання, математика, «Еврика», «Навчаємося разом», «Людина і світ».

До інтегрованого курсу «Я пізнаю світ» як органічні складові частково або повністю входять навчальні матеріали предметів українська мова, математика, «Еврика», «Навчаємося разом», «Людина і світ».

Чим вчаться писати діти в першому класі НПП «Інтелект України»: ручкою чи олівцем?

Діти в першому класі вчаться писати ручкою.

Чи зможуть діти, які навчались у молодшій школі в експериментальних класах, нормально адаптуватися до навчання за стандартною програмою в середній школі? Планується поширення проєкту на середню та старшу школу?

Поширення програми на середню й старшу школу є обов’язковою умовою реалізації проєкту «Інтелект України». У кожній школі, яка є учасником науково-педагогічного проєкту, школярі зможуть продовжити навчання за програмою «Інтелекту України» до випускного класу. У випадку ж переходу дитини з проєктного класу до іншого, зокрема через сімейні обставини, переїзд тощо, дитина легко зможе увійти в навчальний процес і навіть з певною імовірністю матиме переваги, використовуючи набуті навички та вміння.

Хто зможе замінити вчителя експериментального класу на час його хвороби або відсутності з інших причин? Наскільки повноцінною може бути така заміна?

У разі відсутності вчителя на декілька днів його зможе замінити будь-який інший учитель, а у випадку, коли передбачається відсутність на довший період, той учитель, який його заміняє, проходить спеціальну підготовку з викладання предметів за програмою «Інтелект України».

Як дитина, що була відсутня в школі понад місяць через хворобу, може наздогнати однокласників за програмою «Інтелект України»?

При навчанні за будь-якою програмою пропуск дитиною занять понад місяць є серйозною проблемою, для подолання якої необхідна допомога як вчителя, так і батьків. За можливості занять вдома учень забезпечується необхідними навчальними матеріалами, зокрема засобами наочності, дисками. Батьки, які перебувають з дитиною вдома, отримують консультацію вчителя. Після одужання учня, учитель зобов’язаний приділити особливу увагу дитині з тим, щоб вона наздогнала своїх однокласників.

За чий рахунок встановлюється телевізор у проєктному класі?

Телевізор, як і в переважній більшості класів усіх шкіл, купують батьки. Єдина відмінність полягає в тому, що телевізор у проєктному класі офіційно є інструментом навчання і тому розміри діагоналі, місце розташування, частота і час його використання на уроках суворо регламентовані з урахуванням санітарних норм та рекомендацій науковців-медиків, які працюють в проєкті.

Чи навчаються діти роботі на ПК у першому класі? Якщо так, то як саме проходять заняття? Якщо ні, то з якого класу передбачені уроки інформатики?

У першому класі робота з комп’ютером не передбачається. З другого класу вже планується введення дисципліни «Сходинка до інформатики». Діти займатимуться в підгрупах, вивчатимуть принципи роботи з інформацією, повідомленнями, даними, навчатимуться елементарних операцій з текстами й графічними об’єктами, роботи в Інтернет і з електронною поштою, створенню невеликих презентацій тощо. Передбачається один урок на тиждень з безпосередньою роботою на ПК не більше 15 хвилин за урок.

Базова школа

Які предмети базової школи викладаються за науково-педагогічним проєктом «Інтелект України»?

Предмети, які викладаються в базовій школі за проєктом: Українська мова — 5–9-ті класи; українська література — 5–6-ті класи; зарубіжна література — 5–6-ті класи; навчаємося разом — 5–6-ті класи; основи самоменеджменту — 7–8-мі класи; математика — 5–6-ті класи; алгебра — 7–9-ті класи; геометрія — 7–9-ті класи; природознавство. Моя планета Земля — 5-ті класи; природознавство. Твої фізичні відкриття — 5–6-ті класи; біологія — 6–9-ті класи; географія — 6–9-ті класи; фізика — 7–9-ті класи; хімія — 7–9-ті класи.

Який обсяг домашніх завдань повинен бути в учнів 5–9 класів?

Обсяг домашніх завдань визначається згідно з Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПІН 5.5.2.008-01). Розділ 9, ст. 9.9. Обсяг домашніх завдань має бути таким, щоб витрати часу на їх виконання не перевищували в 5–6-му класах — 2,5 години; у 7–9 класах — 3 години; у 10–12 класах — 4 години.

Як у межах проєкту реалізується підготовка учнів до ЗНО?

У зошитах з предметів українська мова, математика, фізика, хімія, біологія багато завдань формату ЗНО. Це тестові завдання, завдання на відповідність та задачі, які були в основних та пробних сесіях ЗНО.
Є окремий зошит «Готуємося до ЗНО» з математики.

Які нормативні документи з реалізації проєкту є найважливішими для її базової школи?

1) Наказ МОН України № 1319, яким затверджено Типовий навчальний план базової школи проєкту. До переваг цього плану належать:

  • збільшення годин на природничу освітню галузь порівняно з традиційним планом, що дозволяє здійснити системну пропедевтику учнів із таких традиційно складних предметів, як фізика, хімія, біологія та географія;
  • запровадження навчальних предметів «Навчаємося разом» (5–6 класи) 2 год на тиждень і «Основи самоменеджменту» (7–8 класи) 1 год на тиждень, спрямованих на формування в учнів прийомів раціонального читання, розвитку пам’яті, уваги, мислення тощо.

2) «Наказ МОН України від 27.05.2019 р. № 722 «Про внесення змін у додаток 3 до наказу Міністерства освіти і науки України від 02.11.2016 р. № 1319», у якому передбачено збільшення в 5–9-х проєктних класах годин на математику/алгебру та геометрію (із 4 та 6 годин).

Підвищення кваліфікації

Чи зобов’язаний педагогічний працівник закладу загальної середньої освіти щороку підвищувати кваліфікацію?

Так. Кожний педагогічний працівник ЗЗСО зобов’язаний щороку підвищувати кваліфікацію, відповідно до постанови КМУ №800 («Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників», розділ «Особливості підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників ЗЗСО, дошкільної, позашкільної, професійної та фахової передвищої освіти», пункт 14).

Чи може вчитель працювати в проєктному класі, не маючи свідоцтва про успішне закінчення курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які працюють / будуть працювати за освітньою програмою науково-педагогічного проєкту «Інтелект України»?

Педагоги, які працюють в проєктних класах, обов’язково повинні пройти курси підвищення кваліфікації вчителів проєктних класів та отримати свідоцтво про їх успішне закінчення.

Де можна пройти курси підготовки вчителів, що працюють за науково-педагогічним проєктом «Інтелект України»?

За наявності договору з Інститутом післядипломної педагогічної освіти (далі — ІППО) курси проходять на базі ІППО. За відсутності договору з ІППО курси проводить Громадська організація «Освіта ХХІ століття».

Якщо вчителі проєктних класів підвищують кваліфікацію в Громадській організації «Освіта ХХІ століття», чи потрібно затверджувати її результати на засіданні педагогічної ради закладу загальної середньої освіти?

Так. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №800 («Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників», пункт 24), результат підвищення кваліфікації в Громадській організації затверджується на засіданні педагогічної ради закладу загальної середньої освіти.

Чи можуть педагогічні працівники самостійно обирати форми, види, напрями та суб’єктів надання освітніх послуг з питань підвищення кваліфікації?

Так. Відповідно до постанови КМУ №800 («Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників», «Загальна частина», пункт 7) педагогічні і науково-педагогічні працівники самостійно обирають форми, види, напрями та суб’єктів надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації.

Який загальний обсяг (у годинах) підвищення кваліфікації педагогічного працівника передбачений на п’ять років?

Загальний обсяг підвищення кваліфікації педагогічного працівника має складати не менше ніж 150 годин на п’ять років, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №800 («Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників», Загальна частина», пункт 8, 16).

Як часто треба проходити курси підготовки вчителів, що працюють за науково-педагогічним проєктом «Інтелект України»?

Курси можна проходити 1 раз на 5 років, якщо не відбуваються зміни в стандартах, навчальній програмі, критеріях оцінювання тощо.

 

 

Зворотний дзвінок

Графік роботи
Пн -Пт 09:00-17:00

Електронна пошта:  

офіс
office@intellect-ukraine.org 

відділ інформаційної та інтернет-підтримки
admin@intellect-ukraine.org

Адреса для листування:
61037, м. Харків, а/с 11899, ТОВ ВБ «Інтелект України»

 

Питання щодо графіка доставки матеріалів та заміни браку - менеджер з логістики
Пушенко Тетяна Володимирівна
068-56-41-345
050-281-67-83

ГАРЯЧА ЛІНІЯ (загальні та методичні питання):

старша школа
067-17-692-97

початкова школа
067-80-732-00
099-00-218-59


> ЗВОРОТНИЙ ДЗВІНОК

 

Питання щодо укладання договорів, порядку приєднання до проєкту, загальні питання

юрисконсульт проєкту
Орябинська Лариса Миколаївна
068-59-09-724
066-139-04-71
063-139-53-71

Питання щодо отримання комплектів відповідно до вашого регіону:

Донецька, Запорізька, Івано-Франківська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Херсонська, Черкаська, Чернігівська області (початкова школа)

Пересічанська Лілія Анатоліївна
098-845-06-89
099-367-50-29

Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Луганська, Одеська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька області (початкова школа)

Герасіна Марія Станіславівна
098-766-92-15
099-367-50-18

 

м. Київ, Київська область (початкова школа)

Нестеренко Наталія Володимирівна
098-893-72-52
099-201-46-74

Дніпропетровська, Рівненська, Харківська області (початкова школа)

Булахова Тетяна Іванівна
068-835-53-72
066-530-71-56

Усі регіони (старша школа)

Булгакова Катерина Андріївна
097-798-94-57
099-677-08-65

Усі регіони (групи дітей дошкільного віку)

Аниканова Інна Миколаївна
067-742-92-31
099-090-02-79